Uw boekhoudkantoor in regio Ieper

Bofiscad is meer dan uw boekhouder, wij zijn uw partner. Samen streven we naar het beste voor uw bedrijf met opvolging en

advies op uw maat.

Voor uw boekhouding, fiscaal en juridisch advies en startersbegeleiding.

Meer info

Boekhoudkantoor met advies en begeleidingin regio Ieper

Voor veel zelfstandigen en bedrijven is het bijhouden van de boekhouding een noodzakelijk kwaad. Het is een extra taak naast uw activiteit(en) en wordt dan ook aanzien als een last. Terwijl het eigenlijk eenvoudig en weinig tijdrovend kan zijn wanneer u het goed bijhoudt. Door uitstel stapelen papieren, inkomende en uitgaande facturen en andere belangrijke zaken zich op waardoor u het overzicht kan verliezen. Reken daarom op boekhoudkantoor Bofiscad voor uw boekhouding. Wij helpen u met duidelijke richtlijnen en nemen de grootste taken van u over.
Bofiscad houdt uw boekhouding bij, bij u of bij ons op kantoor, zoals u het verkiest. U kan te alle tijde uw boekhouding meevolgen via de cloud.

Boekhoudkundige verwerking

We verwerken uw documenten op de vereiste manier :

 • Voor eenmanszaken – vennootschappen – vzw,
 • Intern op ons kantoor en/of extern bij u als klant,
 • Met ondersteunend en constructief advies,
 • Analytische boekhouding.

Opstellen en neerleggen van de jaarrekening

Individueel opgesteld financieel plan

 • Bij de opstart van de onderneming, nieuwe activiteit,
 • Nieuwe investering,
 • Kredietaanvraag.

Periodieke verwerking gegevens

Wij maken voor u op en dienen volgende aangiftes in

 • BTW-aangiftes,
 • IC-opgaves,
 • Jaarlijkse btw-klantenlijst,
 • Fiscale aangiftes,
 • (Tussentijdse) resultaatbepalingen,
 • Bijhouden van nodige registers,
 • Aangifte bedrijfsvoorheffing.

Neerleggen van de jaarrekening

Wij leggen uw jaarrekening neer bij de Nationale Bank alsook uw eindbalansen met fiscale toelichting.

Jaarafsluiting

We verzamelen de gegevens en  het opstellen van:

 • Winstberekening,
 • De jaarrekening, de balans, de sociale balans en de resultatenrekening met toelichting,
 • Een vergelijkende staat op het einde van het jaar,
 • Alle verslagen (bedrijfsrevisor, algemene vergaderingen) volgens de vigerende wetgeving.

  Boekhouding, een korte omschrijving

  Wat houdt een boekhouding precies in? Wat doet een boekhoudkantoor voor u? Op school wordt in iedere richting aandacht besteed aan de term ‘boekhouding’ maar vaak is men het fijne erover vergeten wanneer men een zaak begint. Daarom hieronder een korte omschrijving:

  Een goede boekhouding heeft als doel u een overzicht te geven over de financiële staat van uw bedrijf en helpt u bij het maken van de juiste beslissing omtrent o.m. het maken van investeringen, het aanwerven van personeel … Het bijhouden van een boekhouding is geen keuze maar een verplichting in België. Het inschakelen van een boekhouder is uiteraard geen verplichting maar het wordt wel aangeraden. Zo kan u zich toespitsen op uw zaak terwijl wij zorgen voor uw boekhouding.

  Er zijn 2 soorten boekhouding:

  – enkelvoudige (of eenvoudige) boekhouding voor kleine ondernemingen,

  – dubbele boekhouding  voor vennootschappen en bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 500.000.

  Voor meer info verwijzen we graag naar www.vlaanderen.be of contacteer ons met al uw vragen!

  TIPS

  Voor een goede boekhouding

  Volgende tips helpen u en ons om uw boekhouding goed bij te houden en gemakkelijk te kunnen verwerken. Bij vragen kan u steeds bij ons terecht!

   

  • Om de 3 maanden dient een BTW-aangifte te gebeuren. Breng uw boekhouding tijdig binnen (inkomende en uitgaande facturen evenals bankuittreksels).
  • Hou meteen orde in uw boekhouding: aan- en verkoopfacturen afzonderlijk bewaren, op datum en ontvanger/ afzender.
  • Voor aankoopfacturen is het ook steeds aangeraden erop te noteren hoe deze werden vereffend (bankkaart, Visa, overschrijving …)
  • Werkt u met contante betalingen, hou dan een kasboek bij.
  • Bewaar ook aankoopbonnetjes en ticketjes samen, in mapje, enveloppe of op een apart blad geniet.